RSS

BD-school

Cultuurloper en Brabantsedag: mooi span

Neem de Brabantsedag van de laatste tien jaar en je kunt er alle kerndoelen van kunst en cultuur mee invullen. Vanuit het verleden zijn altijd lijnen te leggen naar het hier en nu. De optochten bij elkaar geven ingang om de thema’s van de Cultuurloper te bespreken. Inzoomend op het thema Media & Communicatie: wie herinnert zich niet de transformatie van marktplaats naar Apple  die zo knap werd uitgebeeld en uitgevoerd door een wagenbouwgroep? Of de ommezwaai van de bakeliet telefoon naar het mobieltje?  Het thema Inspiratie & Vormgeving, Duurzaamheid, Stadsontwikkeling en Communities is door de jaren heen op allerlei manieren verbeeld. Datzelfde geldt voor het thema Identiteit, Diversiteit en Samenleving, en het thema Kunst & Maatschappij. Ontdekkingen, Handelsverdragen, Vrede, Oorlog en Vriendschap, Kerkenstrijd, Rampen, Fabels en Verhalen, Gewoonten en Etiquettes, … je kunt het zo gek niet bedenken of het komt in de optochten naar voren. Voorzien van diepere lagen en geplaatst in een context.

Leerlijn kunst- en cultuureducatie

Gecombineerd met de artefacten in de collecties in de streekmusea, de sporen in het landschap en de openbare kunst op straat, de literatuur en poëzie van schrijvers en muzikanten uit de streek is de hele leerlijn eigentijds in te vullen. De lijn naar het Grote Verhaal is daarbij makkelijk gelegd als ook de raakvlakken met andere vakken zoals taal, wereldoriëntatie, levensbeschouwing, burgerschap en geschiedenis om wat te noemen. Denk ook aan techniek als het gaat om uitvindingen. Bijvoorbeeld de veranderingen in productieprocessen voor meer efficiency, minder C)2 uitstoot, vermindering afvalberg et cetera. Procedures die in het verhaal van de wagenbouwers vaak worden meegenomen of aanleiding zijn voor het conceptontwerp.

Streekaccenten

De globale lijn voor cultuureducatie vormen de algemeen breed gedragen geformuleerde onderwijsdoelen. De kerndoelen SLO, en PO en VO; passend in  bijvoorbeeld het kader van Cultuur in de Spiegel. Cultuureducatie heeft een vormingskarakter en heeft daarmee alles te maken met betekenisgeving. Inherent hieraan is de inwerking van waarden en normen, gewoonten en tradities. De vraag ‘waarom wil je wat overbrengen’ is hierin leidend en hoe je je tegenover dit soort meer normatieve terrein verhoudt. Hier spelen begrippen als socialisatie, enculturatie en acculturatie. Deze zogenoemde contested doelen zijn de onderwijsdoelen die scholen kunnen verbinden aan hun eigen identiteit; waarin je per school of op gemeentelijk niveau bijvoorbeeld accenten kunt leggen.  Erfgoed en de Canon van Brabant lenen zich hier erg goed voor. Spelen met de roots – local  in relatie tot global.

Brabantsedag als leerstof benutten

Cultureel erfgoed kan aansluiten bij vrijwel alle leergebieden en biedt een nabije kapstok voor leren. Erfgoededucatie en Brabantsedag als kapstok gebruiken is dus niet iets nieuws erbij. Je kunt er alle kerndoelen mee bedienen, onderwerpen in onderbrengen en het ook nog eens dichtbij maken.

  • Goed leren kijken naar de artefacten van het verleden.
  • Kennis krijgen over en waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.
  • Ontwikkelen van historisch besef in combinatie met geschiedenis. Verschillende perspectieven van personen uit het verleden en heden herkennen, onder woorden brengen en contextualiseren.
  • Creëren van verbondenheid met de eigen omgeving of gemeenschap.
  • Vergroten van een cultureel bewustzijn en burgerschap.
  • Verwerken van de beleving, ervaring en verbeelding van het culturele erfgoed binnen de verschillende fases van het creatief proces.Verwerven van nieuwe kennis en vaardigheden op het gebied van vorm, klank, materie en betekenis.
  • Beelden, muziek, taal, spel en beweging gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
  • Benoemen, vergelijken, beredeneren van de verschillende verwerkingen van de betekenissen en de wijze waarop jijzelf en anderen waardering geven aan cultureel erfgoed.

Aan de slag in de klas met Brabantsedag!

Helemaal leuk in combinatie met Atelier-lessen en workshops wagenbouw (constructies, afbeeldingen, formaten en verhoudingen, materiaalgebruik) , straattheater (script, choreografie, uitbeelden, dialecten, stemgebruik), kostuums maken (tekenen, patronen, vermaken, in elkaar zetten), verhaallijn uitwerken en grimmeren. Want dat komt er allemaal bij kijken.

Betekenisvolle opdracht: de optochten brengen gebeurtenissen uit het verleden tot leven, gerelateerd aan Hertogdom Brabant. Het gaat om gebeurtenissen, ontdekkingen, personen, rituelen en tradities, sagen en verhalen van vóór 1957. Van vóór de datum van de eerste Brabantsedag! Er wordt gewerkt vanuit een overkoepelend (jaar)thema, dat werkt als verbindende lijn. Een ‘eis’ is dat ieder onderwerp op creatieve wijze wordt vertaald naar onze tijd. Daarbij is het van belang dat er voldoende diversiteit zit in de concepten en in de gebruikte materialen en uitwerkingen.

Mogelijkheid benutten: veel meer dan tot nu wordt gedaan, kan Brabantsedag drager zijn voor structurele aandacht voor erfgoed. De optochten zijn een constante. Ieder jaar de laatste zondag van augustus. Ieder jaar is er een nieuw aansprekend thema om rondom te werken. De uitgebreide canon of delen uit de canon kunnen dienen als inspiratiebron om uit te putten en het Hertogdom Brabant biedt een geografisch kader en tijdlijn om gericht uit te werken.Toewerken naar een doel – zo leert de ervaring – vinden leerlingen prettig, evenals afwisseling en de link met de praktijk.

Met man en macht aan de bak

Klap op de vuurpijl is een mini-culturele optocht Brabantsedag Kids.Voor iedereen leuk. De denkers, de rouwers en douwers, sjouwers en bouwers. De fijnschilders, designers, instructeurs en experimenteerders. De verhalenvertellers en imitators, de analytisch ingestelden en de meer associatieve persoonlijkheden. De feitenvreters en de expressieven: van ontwerp naar uitvoering zijn alle talenten nodig en allemaal even belangrijk! Brabantsedag is vooral beleven! Brabantsedag optocht zelf is een belevingsrijke ervaring in de werkelijkheid. Je staat er met je neus bovenop, eerste rang. Erfgoededucatie geeft anderzijds de cultuurhistorische optocht meerwaarde. Eventueel in combinatie met Corso Zundert en Bosch Parade – de Kroonjuwelen van Brabant. Win-win.

Ontdekkend leren, ontwerpend vormgeven:

Welke thema’s spreken je aan? Kun je ze verdelen over de hoofdthema’s zoals hierboven genoemd? Welke aspecten hangen ermee samen?

matrix-cultuur-in-de-spiegel-scepted-ckv-diemensiesvragenmachientje

Kijken, werken en leren vanuit een brede scoop, wat kun je doen met en rondom de volgende dimensies en combinaties daarin?  Dimensies:

 • ambachtelijk en industrieel
 • amusement en engagement
 • autonoom en toegepast
 • digitaal en analoog
 • feit en fictie
 • herkenning en vervreemding
 • individueel en coöperatief
 • lokaal en globaal
 • schoonheid en lelijkheid
 • traditie en innovatie
 • monodisciplinair, multidisciplinair, interdisciplinair

Sherlock Holmes: wat is erover te weten te komen? Bronnen onderzoeken, vraaggesprekjes houden met mensen die er nog ervaringen mee hebben, ter plekke in kaart brengen, filmpjes bekijken, naar voorstellingen en exposities gaan kijken, uitproberen en ervaringen opdoen, …)

6 denkroutines:

 1. bevragen en onderzoeken;
 2. observeren en beschrijven;
 3. vergelijken en verbinden;
 4. op zoek gaan naar complexiteit;
 5. verschillende standpunten ontdekken;
 6. redeneren, beweringen onderbouwen met argumenten
 • Op welke zintuigen doe je een beroep? Zien, voelen, horen, ruiken en proeven.
 • Welke dragers en werkvormen zet je erbij in? Categorieën: lichaam, object, taal, media / grafisch?

 

 

Reacties zijn gesloten.